Jestem
deweloperem

chcę dostosować moją umowę
rezerwacyjną do nowego prawa

Jestem nabywcą

zaraz podpiszę umowę
rezerwacyjną z deweloperem

Co to jest umowa rezerwacyjna?

Umowa zawierana między deweloperem a przyszłym nabywcą lokalu lub domu. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży nieruchomości, najczęściej w zamian za zapłatę przez Ciebie opłaty rezerwacyjnej.

Umowa między deweloperem albo innym przedsiębiorcą, a zainteresowanym ofertą sprzedaży (rezerwującym) – czyli Tobą. Celem umowy jest zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży mieszkania albo domu, który wybrałeś.

Jakie są rodzaje umów rezerwacyjnych?

1

Zwykła umowa
rezerwacyjna

Czasowe wyłączenie przez dewelopera z oferty sprzedaży określonej nieruchomości, w zamian za zapłatę przez przyszłego nabywcę opłaty rezerwacyjnej.

2

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej

Oprócz czasowego wyłączenia przez dewelopera z oferty sprzedaży określonej nieruchomości wiąże się ze zobowiązaniem do podpisania w przyszłości umowy deweloperskiej.

Zanim podpiszesz umowę rezerwacyjną nieruchomości, dokładnie ją przeczytaj, a jeżeli masz wątpliwości – skonsultuj je z prawnikiem.
Zweryfikuj, czy podpisujesz zwykłą umowę rezerwacyjną, czy też umowę rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej, bo to ma wpływ na Twoje prawa i obowiązki.
Sprawdź, czy umowa rezerwacyjna zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz czas trwania rezerwacji, bo może to wpływać na jej ważność i skuteczność.
Sprawdź, czy umowa rezerwacyjna uwzględnia czas niezbędny do uzyskania kredytu na zakup nieruchomości, bo może to potrwać minimum kilka tygodni.
Możesz negocjować z deweloperem wysokość opłaty rezerwacyjnej.
Sprawdź, czy w umowie jest zapis, który pozwala zaliczyć opłatę rezerwacyjną na zapłatę ceny nabycia nieruchomości.
Sprawdź warunki zatrzymania lub zwrotu opłaty rezerwacyjnej.
Sprawdź, czy umowa przewiduje zwrot opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji z zakupu nieruchomości.
Jeżeli zawierasz umowę rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej, poproś dewelopera o udostępnienie projektu umowy deweloperskiej.
Uważaj na nieuczciwe zapisy w umowie rezerwacyjnej – niektóre mogą stanowić klauzule niedozwolone. Jeżeli masz wątpliwości, to skonsultuj je z prawnikiem.
Masz prawo do negocjacji postanowień umowy.
Niezrozumiałe i wątpliwe zapisy umowy rezerwacyjnej skonsultuj z prawnikiem, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.
Masz prawo
nas wypróbować

Najważniejsze elementy umowy rezerwacyjnej dla nabywcy

. . . .

rodzaj umowy

. . . .

daty i miejsca zawarcia umowy

. . . .

strony umowy

. . . .

przedmiot umowy – zobowiązanie do czasowego wyłączenia określonej nieruchomości z oferty sprzedaży

. . . .

ewentualne zapisy dotyczące zobowiązania do podpisania w przyszłości umowy deweloperskiej

. . . .

informacje o rezerwowanej nieruchomości – usytuowanie, powierzchnia, cena

. . . .

wskazanie wysokości opłaty rezerwacyjnej (jeżeli umowa taką przewiduje), terminu wpłaty, podanie rachunku bankowego do wpłaty i konsekwencji braku wpłaty

. . . .

czas trwania rezerwacji

. . . .

oświadczenie dewelopera o stanie prawnym nieruchomości oraz sytuacji prawnej dewelopera

. . . .

warunki odstąpienia od umowy

. . . .

warunki zatrzymania albo zwrotu opłaty rezerwacyjnej

. . . .

postanowienia końcowe dotyczące m.in. formy komunikacji przez kontrahentów, zmiany bądź rozwiązania umowy, uzupełniającego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego

. . . .

rodzaj umowy

. . . .

daty i miejsca zawarcia umowy

. . . .

strony umowy

. . . .

przedmiot umowy – zobowiązanie do czasowego wyłączenia określonej nieruchomości z oferty sprzedaży

. . . .

cena nabycia nieruchomości

. . . .

wysokość opłaty rezerwacyjnej (o ile umowa ją przewiduje)

. . . .

czas trwania rezerwacji

. . . .

usytuowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jego powierzchnia użytkowa, powierzchna i układu pomieszczeń

. . . .

opisanie skutków braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej (w przypadku, gdy umowa przewiduje jej uiszczenie)

. . . .

informacja o zaliczeniu opłaty rezerwacyjnej na poczet ceny nabycia nieruchomości

. . . .

określenie przypadków, w których opłata rezerwacyjna ulega zwrotowi lub zatrzymaniu (innych niż w ustawie)

. . . .

postanowienia końcowe dotyczące m.in. formy komunikacji przez strony, zmiany bądź rozwiązania umowy, stosowania przepisów Kodeksu cywilnego

Blog prawniczy

Piotr Jarzyński

Zmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej

Piotr Jarzyński

Opłata rezerwacyjna - zaliczka czy zadatek?

Piotr Jarzyński

Odbiór lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego od dewelopera

Więcej artykułów na blogu Kancelarii

Checklista umowy rezerwacyjnej
– od 01.07.2022 r.

Sprawdź, czy posiada wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym zarezerwujesz nieruchomość